CBS 't Fundament
Zeehaanstraat 3
9866 AT Lutjegast
0594 - 612192

Ieder kind is waardevol en krijgt waardevol onderwijs!

Op ’t Fundament vinden we dat ieder kind waardevol is en er dus mag zijn.
Ons onderwijs en de houding van het team is er bij uitstek op gericht om kinderen dit gevoel ook zelf te geven. Wij denken dat dit gevoel van eigenwaarde een belangrijke voorwaarde is om je te kunnen ontwikkelen. Zelfvertrouwen is bovendien van het grootste belang in de omgang met anderen. 
Wie die eigenwaarde ziet, ziet ook die van anderen.
En dat is weer de basis voor
solidariteit met andere mensen, zorg voor elkaar en voor de schepping.
Ook als christelijke
school hebben we dit laatste hoog in het vaandel staan.
 

Onderwijs
Wij vinden het van het grootste belang dat ieder kind alle kansen krijgt om zich te ontwikkelen.
Wij ontwikkelen bij de leerlingen het vergroten van hun kennis, het versterken
van hun zelfvertrouwen en het leren samenwerken. Ons onderwijs kenmerkt zich dat kinderen vanaf groep 1 leren plannen en keuzes maken in taken.
 

Een veilige omgeving
Op ’t Fundament kunnen kinderen zichzelf zijn. De juf/meester benoemt duidelijk wat het kind kan.
Ook let de juf/meester op het elkaar niet uitlachen en stimuleert het samen leren en
helpen.
Veiligheid, gezelligheid, vriendelijkheid, orde en regelmaat kenmerken ’t Fundament.

Door een duidelijke structuur op school weten kinderen wat van hen wordt verwacht.
 

Samenwerkend leren
Wij leren dit de kinderen gericht omdat:

  • Kinderen ontdekken dat je door samen te werken verder komt dan alleen;
  • Kinderen leren beter door samen doen en samen ervaren;
  • Grotere betrokkenheid! De werkvormen zijn leuk;
  • Positieve gedragsverandering; bijv. beter luisteren, elkaars mening respecteren en elkaar aanmoedigen;
  • Zelfbeeld verbetert omdat ieder een bijdrage levert die meetelt.


Een christelijke school
Ieder mens is een kind van God en dus waardevol.
Vanuit die gedachte eren wij Hem en is
de Bijbel, als Gods Woord, leidraad voor ons handelen.
 

Ten slotte
Werken met kinderen doe je als school niet alleen.
Wij vinden het contact met u, als ouder
van het grootste belang en organiseren daarom drie maal per jaar een 10-minutengesprek. Tweemaal per jaar krijgen de kinderen hun rapport mee, in januari en juni. Deze rapporten worden vooraf met u besproken in een van de 10-minutengesprekken. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. Mocht u tussentijds vragen of opmerkingen hebben dan stellen we het sterk op prijs dat u dat bespreekt met de groepsleerkracht(en) van uw kind. Maak daarvoor een afspraak zodat er tijd en gelegenheid is om tot een goed gesprek te komen. Daarnaast bent u ten allen tijde welkom om voor of na schooltijd even de klas in te lopen en werk te bekijken met uw kind(eren). Op die momenten is de leerkracht meestal niet beschikbaar voor vragen of een gesprek. Daarvoor dient u een afspraak te maken. Een goed contact met alle ouders vinden wij waardevol!